Drobečková navigace

HLAVNÍ NABÍDKA > - financování

POSTUP PRODEJE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


Postupné splácení kupní ceny v závislosti na průběhu výstavby:

1.1. Rezervační smlouva

Uzavření rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku 100.000,- Kč za bytovou jednotku, 30.000,- Kč za garážové stání pod domem. Tato částka představuje sumu, která se skládá jako důkaz vážného zájmu o koupi bytu v tomto projektu. Bytová jednotka je závazně rezervována pro konkrétního klienta.
Byt nebo garážové  stání pod domem jsou rezervovány po dobu do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  Klient má tuto dobu, aby dořešil způsob financování nákupu nemovitosti. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny bytu oproti poslední splátce při podpisu Kupní smlouvy.

1.2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní prodávající předloží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od  nabytí právní moci stavebního povolení, která bude podepsána bez zbytečného odkladu.

Níže jsou stanoveny jednotlivé splátky kupní ceny.

  1. splátka ve výši 20 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  2. splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubé stavby a po zapsání nově vzniklých jednotek do katastru nemovitostí
  3. splátka ve výši 40 % celkové ceny, po dokončení všech instalací, vnitřních omítek a betonových podlah v dané bytové jednotce
  4. splátka ve výši doplatku do celkové kupní ceny bytové jednotky, po kolaudaci, před podpisem vlastních kupních smluv.

Poznámka:
V závislosti na postupu výstavby jsou jednotlivé splátky kupní ceny upravovány, např. pokud smlouva o smlouvě budoucí kupní je podepsána po dokončení hrubé stavby domu bude celková kupní cena splatná takto:

  1. splátka ve výši 45 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí a po zapsání nově vzniklých jednotek do katastru nemovitostí
  2. splátka ve výši 40 % celkové ceny, po dokončení vnitřních omítek a obkladů v dané bytové jednotce
  3. splátka ve výši doplatku do celkové kupní ceny bytové jednotky se započtením rezervačního poplatku, po kolaudaci, před podpisem vlastních kupních smluv.

 

Postup splátek je stanoven s ohledem na větší přehlednost uhrazených financí, tj. vždy až po dokončení ověřitelné etapy.
Takto nastavené splátky jsou akceptovány i peněžními ústavy v případě financování pomocí úvěru.

 

1.3. Kupní smlouva

Kupní smlouvy budou uzavírány ihned po kolaudaci, doba splatnosti poslední splátky ceny bytu je k datu podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s vypracováním jednotlivých smluv a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající.

Po vzájemné dohodě je ve výjimečných případech možné stanovit i individuální splátkový kalendář.

 

Budoucí prodávající se zavazuje, že v případě financování koupě prostřednictvím peněžního ústavu poskytne na žádost Budoucího kupujícího v nezbytně nutném rozsahu součinnost při zřízení zástavního práva k předmětu koupě ve prospěch financujícího peněžního ústavu.

 

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

Návštěvnost stránek

172726