Drobečková navigace

HLAVNÍ NABÍDKA > - financování

POSTUP PRODEJE V PRŮBĚHU VÝSTAVBY - NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ


Postupné splácení kupní ceny v závislosti na průběhu výstavby:

1.1. Rezervační smlouva

Uzavření rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku 100.000,- Kč za bytovou jednotku, 30.000,- Kč za garážové stání pod domem, 20.000,-Kč za kryté parkovací stání. Tato částka představuje sumu, která se skládá jako důkaz vážného zájmu o koupi bytu v tomto projektu. Bytová jednotka je závazně rezervována pro konkrétního klienta.
Byt, garážové nebo parkovací stání jsou rezervovány po dobu 30-ti dnů, není-li dohodnuto jinak. Klient má tuto dobu, aby dořešil způsob financování nákupu nemovitosti. Rezervační poplatek bude započten do kupní ceny bytu oproti poslední splátce při podpisu Kupní smlouvy.

1.2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Po úhradě rezervačního poplatku budoucí prodávající vypracuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která je oboustranně podepsána. Zde jsou stanoveny splátky kupní ceny.

  1. splátka ve výši 20 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí
  2. splátka ve výši 25 % celkové ceny, po dokončení hrubé stavby a po zapsání nově vzniklých jednotek do katastru nemovitostí
  3. splátka ve výši 40 % celkové ceny, po dokončení vnitřních omítek a obkladů v dané bytové jednotce
  4. splátka ve výši doplatku do celkové kupní ceny bytové jednotky, po kolaudaci, před podpisem vlastních kupních smluv.

Poznámka:
V závislosti na postupu výstavby jsou jednotlivé splátky kupní ceny upravovány, např. pokud smlouva o smlouvě budoucí kupní je podepsána po dokončení hrubé stavby domu bude celková kupní cena splatná takto:

  1. splátka ve výši 45 % celkové ceny, do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí a po zapsání nově vzniklých jednotek do katastru nemovitostí
  2. splátka ve výši 40 % celkové ceny, po dokončení vnitřních omítek a obkladů v dané bytové jednotce
  3. splátka ve výši doplatku do celkové kupní ceny bytové jednotky se započtením rezervačního poplatku, po kolaudaci, před podpisem vlastních kupních smluv.

 

Postup splátek je stanoven s ohledem na větší přehlednost uhrazených financí, tj. vždy až po dokončení ověřitelné etapy.
Takto nastavené splátky jsou akceptovány i peněžními ústavy v případě financování pomocí úvěru.

 

1.3. Kupní smlouva

Kupní smlouvy budou uzavírány ihned po kolaudaci, doba splatnosti poslední splátky ceny bytu je ke dni data podpisu kupní smlouvy.

Náklady spojené s vypracováním jednotlivých smluv a návrhem na vklad do katastru nemovitostí hradí prodávající.

Po vzájemné dohodě je ve výjimečných případech možné stanovit i individuální splátkový kalendář.

 

Budoucí prodávající se zavazuje, že v případě financování koupě prostřednictvím peněžního ústavu poskytne na žádost Budoucího kupujícího v nezbytně nutném rozsahu součinnost při zřízení zástavního práva k předmětu koupě ve prospěch financujícího peněžního ústavu.

 

V případě, že zájemce o koupi bytové jednotky nemá dostatek vlastních finančních prostředků v hotovosti, doporučujeme kontaktovat níže uvedenou společnost, která tento konkrétní developerský projekt již zná a umí nabídnout velmi výhodné podmínky financování:

CORTES CAPITAL s.r.o.

Bc. Lenka Lamková

generální ředitel

Čajkovského 28

586 01  Jihlava

Mob. 603 453 705

 

 

 

 

 

 

 


Výstavba bytů Vysočina - Bydlení Vysočina - Bydlení Žďár nad Sázavou - Rodinné domky Žďár nad Sázavou - Prodej bytů Žďár nad Sázavou - Výstavba bytů Žďár nad Sázavou - Nebytové prostory Žďár nad Sázavou - Prodej bytů Vysočina - Bydlení Vysočina - Prodej bytů Žďár nad Sázavou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Návštěvnost stránek

170576